Đá mài xanh đen

Liên hệ

Màu sắc: Màu ghi xám mài hone

Chất liệu: Đá tự nhiên

Kích thước: 300×300, 400×400,300×600 dày 3cm