Sỏi tự nhiên lẫn lộn

Liên hệ

Tên SP: Sỏi tự nhiên lẫn màu

Quy cách: Kích thước viên: 1cm đến 5cm

Màu sắc: Sỏi lẫn các màu tự nhiên.

Đóng bao: = 50kg/bao